Rancangan Pengajaran Harian – Abdul Hadi Bin Ag. Durahim

Nama: ABDUL HADI BIN AG. DURAHIM (CT10210013)

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang :Permainan

Kemahiran : Lokomotor

Tajuk :Bola Sepak –

Tarikh :7 Julai 2011

Masa : 7.20 – 8.20 pagi

Tahun : 6 Bestari (12 Tahun)

Bilangan murid : 20

Pengalaman lepas: Mempelajari ‘passing’ dan menahan bola.

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat:

1. Psikomotor : Melakukan satu rangkaian aktiviti lokomotor yang mempunyai sekurang

kurangnya 3 hingga 4 aktiviti pergerakan.

2. Kognitif :Menyatakan secara lisan mengapa murid perlu menggunakan kedua-dua kaki.

3. Afektif :Menunjukkan sikap kerjasama dengan ahli kumpulan semasa aktiviti.

Penerapan nilai :Kerjasama

KBKK :Membuat sintesis

Penggabungjalinan :Kecergasan – daya tahan otot

Kesepaduan :Sains – penggunaan tenaga yang betul

Set Induksi hingga Penutup.

Refleksi.

15 daripada 20 murid dapat melakukan semua aktiviti dengan betul dan 5 orang murid tersebut dapat melakukan dengan betul sebahagian daripada aktiviti tersebut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s