Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial

Dasar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Kebangsaan merupakan dasar mengenai pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang terpakai kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira peringkat umur.

Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial merupakan asas kukuh kepada perkembangan serta pembangunan insan yang sihat, berakhlak mulia dan saling hormat-menghormati. Pelaksanaan dasar ini turut mengambil kira kepelbagaian agama, budaya serta nilai hidup masyarakat di Malaysia.

RASIONAL

 • Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ialah satu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk memperoleh pengetahuan yang menyeluruh dalam aspek biologikal, sosiobudaya, psikologikal dan kerohanian ke arah amalan tingkah laku yang sihat dalam kehidupan.
 • Pendidikan dan pengetahuan ini membantu pembentukan individu yang bertanggungjawab dan seterusnya mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada gejala sosial yang semakin meningkat.


OBJEKTIF

Objektif Perlaksanaan Dasar Pendidikan Reproduktif dan Sosial untuk;

 1. meningkatkan kesedaran anggota masyarakat mengenai kepentingan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial;
 2. membangunkan kepakaran pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial dalam kalangan anggota masyarakat;
 3. meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik sistem pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial; dan    
 4. meningkatkan keberkesanan pelaksanaan pendidikan kesihatan dan sosial.

STRATEGI PELAKSANAAN

Bagi mencapai objektif-objektif di atas, strategi-strategi telah dirangka berasaskan 4 aspek utama iaitu advokasi, pembangunan modal insan, penyelidikan dan pembangunan serta pemantauan dan penilaian. Strategi-strategi tersebut adalah seperti berikut:

Advokasi

 • Mengurangkan sensitiviti dan salah tanggapan mengenai pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial melalui penyediaan program sokongan khusus kepada ibu bapa, ahli keluarga, penjaga, guru, anggota kesihatan, pengasuh dan masyarakat;    
 • Mewujud dan meningkatkan kerjasama multi sektor dalam bidang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial;

Pembangunan Modal Insan

 • Membangunkan modal insan yang terlatih dalam bidang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial;

Penyelidikan dan Pembangunan

 • Melaksana dan meningkatkan penyelidikan dan pembangunan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial;
 • Meningkatkan kobolehaksesan kepada semua sumber yang berkaitan dalam bidang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial; dan

Pemantauan dan Penilaian    

 • Mewujudkan mekanisme penyelarasan, pemantauan dan penilaian bagi pelaksanaan program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s